Currently viewing the tag: "e-mail"

Het antwoord hierop is kort en duidelijk: nee!

Facebook staat dit nl. niet toe:

“Het is in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Facebook om meerdere accounts te hebben, ongeacht het doel. Als je al een persoonlijk account hebt, mag je geen zakelijke account maken, wat de reden hiervoor ook is.” Lees hier meer: http://www.facebook.com/help/?page=721&hloc=nl_NL

Wat […]

lees meer

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archief

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.