Currently viewing the tag: "klant"

Social Media heeft het aankoopproces van potentiële klanten veranderd. Hoe Facebook dit aankoopproces beïnvloedt, is op een interessante manier gevisualiseerd in deze versie van de marketing funnel.

lees meer

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archief

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.