Met de komst van Social Media ontstaat er behoefte aan een nieuwe functie binnen een bedrijf nl. die van Community Manager. Hier volgt een mooi overzicht van wat de gewenste competenties zijn binnen deze nieuwe functie.

Source:  get satisfaction

Tagged with:
 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.